Realizácia spevnených plôch z betónových a zámkových dlažieb, vrátane terénnych úprav

  • vysprávka spevnených plôch
  • príprava zemných prác
  • prekládka inžinierskych sietí
  • vybudovanie konštrukcie podložia
  • dodávka a pokládka zámkových, betónových a kamenných dlažieb