Projektovanie pozemných stavieb

  • komplexnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
  • ponukový rozpočet
  • návrhy fasády, farebnosti, členitosti
  • vizualizácie spracované v 3D grafike
  • dodávka a pokládka zámkových, betónových a kamenných dlažieb
  • poradenstvo v oblasti stavebníctva