Výkon činnosti stavbyvedúci

TATRA BUILDING poskytuje profesionálne služby stavbyvedúceho ako funkciu kompletného manažmentu, riadenia a kontroly činností v rámci stavebných procesov ( na území celého Slovenska.

Ako stavbyvedúci poskytujeme najmä tieto služby:

►vedenie a organizácia stavebnej činnosti

►koordinovanie a dohľad nad plnením harmonogramu stavby

►komunikácia s dodávateľmi a subdodávateľmi

►operatívne riešenie nedostatkov materiálu a práce

►kontrola nákladov, výkazov o vykonaných prácach

►dozor nad dodržiavaním stavebných právnych predpisov a technických noriem