Bioplynová elektráreň Kaloša

Bioplynová elektráreň Košice Valaliky

Silážne Žľaby

Bioplynová elektráreň Lipová

Hotel Bratislava

Odpadové hospodárstvo

Skládka kontaminovaných látok

Víkendový dom

Počúvadlianske Jazero

Vizualizácia rodiný dom

Dva rodinné domčeky vedľa seba. Každý s vlastnou záhradou, vchodom, bránou a miestom na parkovanie

Rekonštrukcia parkoviska a polyfunkčného objektu

Rekonštrukcia rodinného domu

Vizualizácia penzión v Ždiari

Kaviareň UNICO CAFE

Realizácia interiéru kaviarňe

Rodinný dom Košice

Výstavba rodinného domu Košice

Rekonštrukcia interieru

Opláštenie ČOV

Opláštenie budovy s panelom z minerálnej vlny

Projektova dokumentácia administratíva - hala

Rodinný dom Martin

Výstavba rodinného domu Martin